Shamphiyoona Waldorgommi Isportii

Shamphiyoona Waldorgommi Isportii Guutuu Aanaalee Godina h/Lixaa Marsa 30ffaa guyyaa arraas akkuma itti fufetti jira…
Haaluma Kanaan Waldorgommiilee Guyyaa arraa gaggeeffameen.
Kubbaa Miilaa Div2ffaa Dhiiraan
Doobban 2:1n Gammachis yo injifattu
Ancar 9:0n Sh/Dhuggo
G/Qoricha 2:1n B/Dhintuu
G/Bordode 4:2n Bookee Injifatanii jiru
Kubbaa Saaphannaa
Div1ffaa Dhiiraan
B/Dhintu 3:1n Habro yo injifatu
BMC 3:1n Doobba injifateera
Div1ffaa Dubaraan
H/Guddina 3:0n O/Bultum yo injifattu
Div2ffaa Dubaraan
A/Ciroo 3:2n Bookee injifatanii jiru
Tapha Daartii Qeenxee Dubaraan
BMC 2:0n Miesso yo injifatu
A/Ciroo 2:1n Xuulloo injifatee jira
Tapha Daartii Qeenxeen Dhiiraan
Doobbaa 2:0n Mi’eessoo yoo injifatu
A/Ciroo 2:0n Bookee
Xuulloo 2:0n BMC 2-0 Injifatee jira.
Taphoonni hafan guyyaa boruus kan itti fufu ta’a.Madi Oduu Ittii Gafatamaa dhiimmaa
Dargaggoo fi sporti godinaa harargee lixaa Abdulbasit ahmed
Shere waliif godha

Leave a Comment