buqqeen bara argatte dhagaa

buqqeen bara argatte dhagaa cabsiti jennaani malee warri Sitizins lafaa dhufoon kun akkamiin warra the blues jedhamanii seenaa bareeda qaban kana akka #wayyaaneen dur ilamaan keenya #wannoosaanitti xaarmusii rarraasaa turanitti akkamumaan amma kana tuffiin itti qoosun jedheem warri namicha mataa moluu #Pep Gardiolan durfaman kun🤔 #hooooo
✅Leenci dulloome mixii funaana yaa Chelsiikoo😥shittt
✅Chelsean haqa dubbachuuf akka haadha manaa nugusaatti kabaja qaba ture waggoota muraasa dura! dubbiin amma gaggaragaleeti akka dubartiin abbaa manaa irraa du’eetti kilabumti rakkattee barana oldhuftes Cheelsiif gadinjettuu reebdee manatti deebisti😥
✅sadarkaa 10ffaa irraa gadis olis siquu dide Chelsiin akkuma #silxaana obbo #Demeke_Mokonon😁😋
🔇yaw obbo Demekeen bara dhufaa darbaa itti aanaa muummicha Ministeeraati (bara Meles Zeenawi bara H/Mariyam Desalegn bara Dr Abiy Ahmed🙆‍♂️) #what_a_generation
✅Walumaa gala Chelsiin nuyi beeknu nugusa duriiti malee likiskisii ammaa kana miti (ooww Sidib tesadebku😥)
dhuga himuuf garuu ammalee taphattoota kilabni kamuu hawwantu qe’ee Cuquliisotatti ugguramee jira👌
🔶City ammoo seenaa achi fagoo duubatti deebitee galmeesaa qorachuurra du’a waan filatan fakkaatu😁
🔶akkuma lafa bonaa bishaan dheeboteetti waggaa afurtamii wayi booddee geebatti yoo #Sergo_Kun_Agueron isaan deebisu afuurri itti deebiteeti harkisaani jiidha qabatee jennaan ergasii kunoo kaazenaan isaanii Geeba babbareedaan faayame👏
🔶ammaga Chelsen akkuma yeroo darbee sana City afuurammoo kutee Arsenal fi Liverpooliif hojii xiqqeessinnaayi jennee eegaa jirra nuyi deeggartoonni faallaa😋 #Eechabbaakee
🔴Dhukaastotaaf taanaan Chelsonni ollaa bunaati😋
🔴ollaaf dugdaan lafaa ka’uga adaraakee Chelsikoo mataarra nuuf deemi jarattii🤲😥
jara kana daqiiqaan 90 ifa baasaa sa’aa 2:30tti gatii dafqasaanii jennus Warra #Jorginio fi #Havertz nuuf gumaacheef carraa cululuqaa jenneerra dhukaastonni
Shere waliif godha

Leave a Comment